Στις 10 Σεπτεμβρίου συζητείται η αίτηση ακυρώσεως Αντ. Μαρκούλη – Κ. Τροχόπουλου

Στις 10 Σεπτεμβρίου συζητείται η αίτηση ακυρώσεως Αντ. Μαρκούλη – Κ. Τροχόπουλου
Για την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, προσδιορίστηκε η ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως που άσκησαν ο Αντώνης Μαρκούλης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη», και ο Κωνσταντίνος Τροχόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της ίδιας δημοτικής παράταξης.
Υπενθυμίζεται ότι με την αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Ν. 4623/2019, τον οποίο νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2019. Επί των διατάξεων του νόμου αυτού ερείδονται οι προσβαλλόμενες με την αίτηση ακυρώσεως αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου Βέροιας.
Ο νόμος αυτός κατ’ ουσίαν ανατρέπει το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019, καθώς ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των νομικών προσώπων των Δήμων πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου. Έτσι, όμως, αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος, εφόσον αυτή δεν εκφράζεται στη σύνθεση των Επιτροπών και των ΔΣ.
Πράγματι, με τη νέα ρύθμιση δημιουργούνται δύο «ταχύτητες» εκπροσώπησης του εκλογικού σώματος: η απλή αναλογική εκπροσώπηση στα δημοτικά συμβούλια και η ενισχυμένη αναλογική (υπέρ της παράταξης του Δημάρχου) εκπροσώπηση στις Επιτροπές και τα ΔΣ.
Εξαιτίας της αναντιστοιχίας στον βαθμό εκπροσώπησης -σε συνδυασμό με την παράγωγη δημοκρατική νομιμοποίηση των Επιτροπών και των ΔΣ- και της νομοθετικής αλλοίωσης του αποτελέσματος των εκλογών μετά τη διεξαγωγή αυτών και προτού καν συγκροτηθούν τα όργανα των Δήμων, οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 4623/2019 αντίκεινται στις διατάξεις και στις αρχές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25, 51 παρ. 3, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος, στο άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) καθώς και στο άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ο οποίος έχει υπερνομοθετική ισχύ – άρθρο 28 του Συντάγματος).
Ο εισηγητής της υποθέσεως κατέθεσε την προβλεπόμενη από τον νόμο έκθεση, η οποία διαλαμβάνει τα νομικά ζητήματα που προβάλλουν οι αιτούντες στο δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως και στο υπόμνημά τους.
Τις απόψεις τους επί της υποθέσεως κατέθεσαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμος Βέροιας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προβληματισμούς για τη συνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων εξέφρασε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σε σχετική έκθεσή της, ενώ τεκμηριωμένη θέση υπέρ της αντισυνταγματικότητας αυτών των διατάξεων έχει πρόσφατα διατυπωθεί και στη νομική θεωρία.
Scroll to top