Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.03.2018

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα της συνεδρίασης

  • Για την πορεία της ΠΑΕ Βέροια και τις εγκαταστάσεις της

Από λεπτό 13:02 έως λεπτό 14:59 και από λεπτό 1:00:07 έως λεπτό 1:01:20.

  • Για το ζήτημα των κοιμητηρίων Βέροιας

Από λεπτό 15:00 έως λεπτό 16:48

  • Για την περιοχή της Μπαρμπούτας και τα σπασμένα κιγκλιδώματα

Από λεπτό 16:49 έως λεπτό 17:20

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα έκτακτα θέματα της συνεδρίασης

  • Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου

Από λεπτό 01:16 έως λεπτό 03:04

  • Για το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για τη Μακεδονία

Από λεπτό 12:25 έως λεπτό 13:00 και από λεπτό 21:32 έως λεπτό 33:36

Scroll to top