Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25.09.2017

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα της συνεδρίασης:

  • Για την κατάθεση των διαθεσίμων του Δήμου στο ταμείο παρακαταθηκών

Από λεπτό 16:01 έως λεπτό 16:51

  • Για τις απευθείας αναθέσεις έργων του Δήμου

Από λεπτό 16:52 έως λεπτό 19:43

  • Για τη λειτουργία του μουσικού σχολείου

Από λεπτό 19:44 έως λεπτό 20:04

  • Για ανάκληση της παραχώρησης ακινήτου του πρώην Δήμου Αποστόλου Παύλου

Από λεπτό 20:05 έως λεπτό 20:42

 

Scroll to top