Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24.07.2017

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα της συνεδρίασης:

  • Για την έμμισθη απασχόληση συγγενών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Από λεπτό 06:33 έως λεπτό 07:42 και από λεπτό 43:19 έως λεπτό 43:48

  • Για την μεταφορά των απορριμμάτων

Από λεπτό 07:43 έως λεπτό 09:12

  • Για καταλογισμούς που έχουν επιβληθεί σε αιρετούς και υπαλλήλους που υπηρετούν στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Από λεπτό 09:13 έως λεπτό 10:32

  • Για την κατασκευή του δρόμου Σφηκιάς – Παλατιτσίων

Από λεπτό 10:33 έως λεπτό 10:56

 

 

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα τακτικά θέματα της συνεδρίασης: 

  • Για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

Από λεπτό 0:49 έως λεπτό 2:44

  • Επί ενστάσεως του εκπτώτου αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»

Από λεπτό 11:26 έως λεπτό 12:21

  • Έγκριση ή μη καταρχήν συνδιοργάνωσης του Δ. Βέροιας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας της Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Από λεπτό 25:37 έως λεπτό 26:57

  • Αντιπαραθέσεις με δημοτικούς συμβούλους

Από λεπτό 32:06 έως λεπτό 34:20

 

  • Για τα καταστήματα ψυχαγωγίας και διασκέδασης

Από λεπτό 18:35 έως λεπτό 21:19 και από λεπτό 40:20 έως λεπτό 48:16

Scroll to top