Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στη συνεδρίαση για την κατάσταση των νοσοκομείων της Ημαθίας

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στη συνεδρίαση για την κατάσταση των νοσοκομείων της Ημαθίας:

Από λεπτό 1:24:05 έως λεπτό 1:24:15 και από λεπτό 2:23:59 έως λεπτό 2:35:57

Scroll to top