Φωτογραφίες από τις επισκέψεις του Α. Μαρκούλη

Φωτογραφίες από τις επισκέψεις του Α. Μαρκούλη στην Αστυνονομία, την Πυροσβεστική και τη Ραχιά

Φωτογραφίες από τις επισκέψεις του Α. Μαρκούλη