Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 05.09.2018

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα της συνεδρίασης

  • Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη για τη γέφυρα Κούσιου

Από λεπτό 17:40 έως λεπτό 18:58

  • Για την αλλαγή του επικεφαλή της παράταξης «Δύναμη Πολιτών»

Από λεπτό 18:59 έως λεπτό 19:28

  • Για την ύπαρξη ή μη σύμβασης με εξωτερικούς συνεργάτες για τον βιολογικό καθαρισμό

Από λεπτό 19:29 έως λεπτό  21:25

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα τακτικά θέματα της συνεδρίασης

  • Για το ζήτημα της χορήγησης αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Από λεπτό 11:40 έως λεπτό 12:24

  • Για την έγκριση ή μη α) απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Από λεπτό 14:10 έως λεπτό 15:35

  • Για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Κούσιου».

Από λεπτό 16:54 έως λεπτό 18:15

  • Για την έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας»

Από λεπτό 19:22 έως 201:12