Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 08.05.2017

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα της συνεδρίασης

  • Για τη σύνδεση του φυσικού αερίου με την πόλη της Βέροιας

Από λεπτό 11:24 έως λεπτό 12:48

  • Για μελέτη αξίας 1.000.000 ευρώ και τη διερεύνηση ευθυνών

Από λεπτό 12:49 έως λεπτό 13:39

  • Για το φωτισμό της πόλης

Από λεπτό 13:40 έως λεπτό 14:39

  • Για την απασχόληση δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Βέροιας με έμμισθη σχέση

Από λεπτό 14:40 έως λεπτό 16:22

 

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα τακτικά θέματα της συνεδρίασης

  • Για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού χρήσης 2016.

Από λεπτό 04:52 έως λεπτό 05:12, από λεπτό 07:02 έως λεπτό 07:46 και από λεπτό 29:32 έως λεπτό 32:14