Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 09.01.2017

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα προ ημερησίας διατάξεως θέματα της συνεδρίασης

  • Για την αντιμετώπιση της χιονόπτωσης από το Δήμο Βέροιας

Από λεπτό 22:45 έως λεπτό 24:00

  • Για το κλείσιμο των σχολείων λόγω του παγετού και της χιονόπτωσης

Από λεπτό 24:01 έως λεπτό 25:29

  • Για την επαναπρόσληψη γενικού γραμματέα στο Δήμο Βέροιας

Από λεπτό 25:30 έως λεπτό 26:50

  • Για αντιδικία του Δήμου και κλήτευση υπαλλήλων ως μαρτύρων

Από λεπτό 26:51 έως λεπτό 27:41

 

Δείτε τις τοποθετήσεις του κ. Αντώνη Μαρκούλη στα τακτικά θέματα της συνεδρίασης

  • Για την υποβολή πρότασης του Δ. Βέροιας στα πλαίσια της πρόσκλησης της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»

Από λεπτό 23:25 έως λεπτό 25:08, από λεπτό 39:16 έως λεπτό 39:58 και από λεπτό  44:59 έως λεπτό 49:44